TJÄNSTER

Ulrika Norberg

översättning & språkgranskning

Tjänster

  • Översättning från engelska, franska och norska till svenska.
  • Språkgranskning och korrekturläsning på svenska.

 

 

Specialområden

  • EU (administration och politik).
  • Utbildning (utbildningsmaterial och pedagogiska artiklar).
  • Allmänna texter (t.ex. konsumentrådgivning, miljö, friskvård/hälsa, mat, trädgård, kultur och turism).
  • Marknadsföring (t.ex. produktkataloger, brev, pressmeddelanden och webbplatser).

 

 

Jag tar även emot uppdrag inom andra fackområden. Om jag inte kan åta mig ett uppdrag själv kan jag hjälpa dig att hitta en annan översättare som behärskar det fackområde eller den språkkombination det gäller.

 

Ulrika Norberg 076 879 45 15 företaget är godkänt för f-skatt

Utbildad översättare text@ulrikanorberg.se