Tjänster

TJÄNSTER

Översättning till svenska


Du vänder dig till en engagerad och noggrann översättare med lång erfarenhet och nöjda kunder. Mina översättningar är gedigna och väl genomarbetade. De förmedlar originaltextens budskap med flyt i språket, respekt för författaren och omsorg om läsaren.

Jag hjälper dig med översättningar från engelska, franska, norska och danska till svenska. Framför allt arbetar jag med informations- och kommunikationsmaterial, pedagogiska resurser och teologiska texter. Det kan till exempel vara kundutskick, pressmeddelanden, webbtexter, utbildningsmaterial, artiklar och fackböcker. Jag översätter gärna texter som riktar sig till barn och ungdomar.

Korrekturläsning
och språkgranskning


Här hittar du en skarp språkgranskare med öga för detaljer. Jag hjälper dig med korrekturläsning och språkgranskning av svenska översättningar eller originaltexter. Du väljer på vilken nivå din text ska granskas.

En korrekturläsning innebär en sista finputsning av din text innan den publiceras. Jag kontrollerar till exempel att det inte finns några stavfel eller grammatiska missar som stör läsningen.

En språkgranskning betyder att jag granskar hur korrekt, enkelt och begripligt språket är. Jag föreslår förbättringar

med utgångspunkt från vem som ska läsa texten och varför. Dessutom ser jag till att den följer de skrivregler som gäller. Efter min genomgång får du tillbaka en text som är korrekt, tydlig och mer pedagogisk.

Ulrika Norberg, translator

Yrkeserfarenhet


  • Översättare och soloföretagare på heltid sedan 2006.

  • Uppdrag från svenska och internationella företag, organisationer och myndigheter.

  • Mångårig pedagogisk erfarenhet från olika skolformer.

Utbildning


  • Magisterexamen i facköversättning från Lunds universitet.
  • Legitimerad ämneslärare med examen från Lunds universitet.

Medlemskap


  • Fullvärdig medlem av Sveriges Facköversättarförening.

Sveriges Facköversättare